عمل زیبایی بینی 2

عمل زیبایی بینی 2

عمل زیبایی بینی با هدف تغییر شکل فرم ظاهری بینی و در برخی موارد همراه با درمان اختلال های تنفسی و درمان انحراف و پولیپ بینی انجام می گردد.

پاسخ

یک × پنج =