جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی جراحی بینی از نظر اسکلت و غضروف بینی به دو قسم است : جراحی بینی گوشتی و جراحی بینی استخوانی تعریف بینی گوشتی : بینی هایی را که پوست ..

پاسخ

6 − 2 =