سهیلا صدفی

سلام چند وقت بعد از جراحی بینی گچ بینی باقی میماند؟و چند وقت باید بعد از جراحی بینی چسب بینی زد؟

Call Now Button