کبودی ناشی از جراحی بینی

کبودی ناشی از جراحی بینی

زمانی که عمل بینی انجام می دهید ، کبودی ناشی از جراحی بینی امری طبیعی است و موضوع نگران کننده ای نیست. کبودی ناشی از جراحی بینی تقریباً یک تا دو هفته بعد از جراحی بینی برطرف می شود.

کبودی ناشی از جراحی بینی در خفیف ترین حالت به رنگ زرد و در شدید ترین حالت به رنگ بنفش  خواهد بود.

کبودی ناشی از جراحی بینی

نگرانی و ترس از کبودی ناشی از جراحی بینی

بعضی از افرادی که می خواهند جراحی بینی انجام دهند از کبودی و ورم ناشی از جراحی بینی ترس دارند ، در حالیکه این کبودی و حتی گاهی سیاهی دور چشم ، بعد از جراحی بینی طبیعی است و در نهایت طی دو هفته کاملاً برطرف می گردد.

علل کبودی ناشی از جراحی بینی

  • نشت خون از مویرگ ها در بافت های زیر پوستی
  • نوع تکنیک به کار گرفته شده برای استئوتومی در جراحی بینی
  • وضعیت سیستم انعقاد خون در بیمار تحت جراحی بینی
  • میزان دستکاری ای که بر روی اسکلت استخوانی – غضروفی بینی انجام گرفته باشد.

برای بهبودی کبودی ناشی از جراحی بینی چه می توان کرد ؟

تا دو روز بعد از جراحی بینی  ، کمپرس سرد الزامی است ، زیرا سرما منجر به تنگ شدن عروق خونی شده و در نهایت کبودی و ورم کاهش می یابد.

تا یک هفته بعد از جراحی سعی کنید هنگام خواب و استراحت حتماً سرتان 45 درجه بالاتر از بدن قرار بگیرد. ( از دو بالش در زیر سر استفاده کنید. )

هر توصیه ای که از سمت افراد غیر متخصص به منظور کاهش میزان ورم و کبودی به شما شد ، انجام ندهید.

در صورتی که میزان کبودی ناشی از جراحی بینی زیاد باشد ، با صلاحدید پزشک می توانید از کرم و دارو هایی که به تازگی به بازار آمده و حاوی آنزیم آناناس می باشد استفاده کنید.

Call Now Button