چال گونه

چال گونه

 چال گونه فرورفتگی کوچکی در ناحیه لپ صورت فرد است ، چال لپ بیشتر در مواقع خندیدن فرد مشاهده می شود.

چال گونه را با نام های دیگری چون چال لپ یا چال خنده نیز می شناسند.

چال لپ می تواند در هر دو طرف صورت یا فقط روی یکی از لپ ها وجود داشته باشد.

صد در صد ظاهر شدن چال لپ در حالت خنده یا صحبت کردن منجربه زیبایی بیشتر صورت فرد می شود.

چال لپ به صورت طبیعی در افراد بسیار کمی وجود دارد و اغلب افرادی که گونه هایشان چال ندارد در حسرت چال لپ هستند.

اما اینگونه افراد دیگر نباید در حسرت چال خنده باشند زیرا امروزه  جراح متخصص می تواند با انجام جراحی چال لپ ،  فرو رفتگی های زیبا در لپ را برای فرد ایجاد نماید.

چال لپ زیباترین نقص در صورت است.

چال لپ نقصی است که اکثریت افراد در آرزوی داشتن آن هستند.

چال گونه

دلایل بروز چال خنده

به دلیل نقص در  گونه ها

در واقع این نقص باعث می شود تا هنگام خندیدن یا حرکت عضلات اطراف لب ، قسمتی از لپ به داخل کشیده شود.

ژنتیک

اگر پدر یا مادر چال لپ داشته باشند به احتمال خیلی زیاد کودکشان نیز دارای چال لپ است.

چال گونه چیست

همانطور که گفته شد به فرورفتگی های روی لپ ، چال گونه می گویند.

برخی از افراد به دنبال روش های ایجاد چال خنده هستند و در آرزوی لبخندی زیباتر هستند.

اینگونه افراد می توانند با انجام جراحی چال گونه منجربه زیبایی صورت و چهره شوند.

انجام جراحی چال گونه زمان زیادی نیاز ندارد .

جراح متخصص می تواند در کوتاه ترین زمان چال خنده را برای فرد ایجاد کند.

مهم ترین مزیت جراحی چال خنده عدم بیهوشی فرد می باشد.

در اکثریت مواقع فرد بیهوش نمی شود و از بی حسی موضعی برای انجام جراحی استفاده می شود.

تنها در صورتی فرد بیهوش می شود که جراح متخصص صلاح داند.

عمل چال گونه در تهران

دکتر شروین قوامی می تواند با انجام جراحی چال لپ منجربه زیبایی لبخند شما شود ، دکتر قوامی جراحی های زیبایی دیگری چون جراحی بینی ، جراحی پلک ، جراحی گوش ، پروتز گونه و غیره را نیز انجام می دهند.

چال لپ یا گونه بیشتر در مواقعی که فرد می خندد ظاهر می شود و باعث می شود چهره فرد جذاب تر و معصومانه تر شود.

برخی از افراد شنیده اند که انجام جراحی چال خنده به گونه ای است که لپ ها همیشه فرو رفته هستند و افراد به دنبال چال لپی هستند که هنگام خندیدن و صحبت کردن مشاهده شود.

فرورفتگی در حالت عادی و نرمال پس از جراحی چال گونه دوام زیادی ندارد و پس از گذشت چند ماه ، چال گونه هنگام صحبت کردن و خندیدن مشاهده می شود.

بنابراین افرادی که برای انجام جراحی چال لپ اقدام می کنند دیگر نباید نگران مشاهده شدن چال لپ در حالت عادی نیز باشند زیرا پس از گذشت مدتی چال لپ جراحی شده کاملاً شبیه چال لپ طبیعی است.

هزینه جراحی چال گونه

با توجه به دستمزد جراح متخصص برای ایجاد چال لپ ، هزینه مشخص می شود.

به طور معمول جراحی چال خنده هزینه بالایی ندارد.

برای انجام جراحی چال لپ باید یک جراح متخصص خوب را انتخاب کنید زیرا کوچکترین خطایی می تواند زیبایی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

دکتر شروین قوامی – جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

عمل جراحی زیبایی بینی – جراحی بینی گوشتی – جراح بینی – جراحی زیبایی گوشجراحی زببایی پلک )

Call Now Button