گرافت گذاری در جراحی بینی

گرافت گذاری در جراحی بینی

گرافت گذاری در جراحی بینی در بیشتر موارد به منظور استحکام بیشتر اسکلت استخوانی – غضروفی بینی به کار گرفته می شود ، تا بتوان به کمک آن به رفع یا اصلاح انحراف و کجی بینی پرداخت و همچنین به کمک گرافت گذاری در جراحی بینی فرورفتگی های ظاهر بینی نیز قابل اصلاح می باشد و بیشتر در جراحی بینی ترمیمی کاربرد دارد . در گذشته گرافت گذاری در جراحی بینی کمتر کاربرد داشت و با نواقصی رو به رو بود ، اما در حال حاضر با ابداع تکنیک های نوین ، جراح بینی بیشتر از گرافت ها استفاده می کند .

گرافت گذاری در جراحی بینی

به طور کلی انواع گرافت های به کار رفته به چهار نوع قابل تقسیم است .

هموگرافت : زمانی که گرافت را از بدن فردی دیگر بگیریم . این مورد به دلیل اینکه ممکن است از فرد اهدا کننده ، بیماری را به فرد انتقال دهد ، مورد استفاده نیست .

زنوگرافت : مواد مصنوعی یا پروتز را زنوگرافت می نامند ، که استفاده از آن در جراحی بینی ممنوع می باشد .

هتروگرافت : زمانی که گرافت از بدن حیوان مانند گاو گرفته بشود ، که بیشتر در عمل قلب کار برد دارد زیرا جذب بدن می شود و در جراحی بینی ممکن است ایجاد دفرمیتی کند .

اتوگرافت : اتوگرافت زمانی است که غضروف مورد نظر از بدن خود فرد گرفته شود ، معمولاً اتوگرافت را از لاله گوش ، دنده و یا غضروف خود بینی تهیه می گردد . در جراحی بینی نیز اولویت با غضروف خود بینی است و نکته حائز اهمیت اتوگرافت این است که به دلیل این که از بدن خود فرد تهیه می شود ، احتمال بروز عوارض ناشی از گرافت گذاری در جراحی بینی بسیار کاهش می یابد .

 

دکتر شروین قوامی – جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ( عمل جراحی زیبایی بینی – جراحی بینی گوشتی – جراح بینی )

Call Now Button