تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

افرادی که جراحی بینی انجام می دهند با توجه به استئوتومی در جراحی بینی و برش های ایجاد شده ، دچار ورم بینی خواهند شد . در بعضی از افراد ممکن است فیبروز ایجاد شود و ورم ناشی از جراحی بینی ، از حد طبیعی خود بیشتر بشود . در این شرایط تزریق کورتن بعد از جراحی بینی به بیمار پیشنهاد می شود و در برخی از موارد نیز الزامی خواهد بود .

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی در بعضی از افراد ، ممکن است یک هفته بعد از انجام جراحی لازم باشد و گاهی نیز نیاز است تا تزریق چند بار انجام شود تا نتیجه مورد نظر به دست آید . فاصله میان جلسات تزریق کورتن از سوی جراح بینی معین می شود .

چرا تزریق کورتن بعد از جراحی بینی انجام می شود ؟

زمانی که فیبروز ایجاد شود ، برای متوقف کردن رشد فیبروز تزریق کورتن انجام می شود .

در خانم ها پشت بینی دارای قوسی خفیف است ، که با تزریق کورتن می توان این قوس را ایجاد و حفظ نمود .

گاهی ورم بینی باعث می شود تا فرم مورد نظر پس از جراحی بینی ، دچار تغییراتی بشود ، که با تزریق کورتن می توان بینی را به فرم طبیعی ایجاد شده در جراحی بینی باز گردانید .

آیا تزریق کورتن بعد از جراحی بینی عوارض دارد ؟

بسیاری از افراد بر این باورند که تزریق کورتن عوارضی را به همراه دارد ، به منظور آگاهی بیشتر در افراد باید گفت ، تزریق کورتن بعد از جراحی بینی ، بر روی سطح بینی عوارضی را برای بدن به همراه ندارد و مسئله ی نگران کننده ای نیست .

تزریق کورتن بیشتر در جراحی بینی های گوشتی انجام می گیرد ، زیرا ورم ناشی از جراحی بینی در افرادی که بینی گوشتی دارند بیشتر است .

لازم به ذکر است ، تزریق کورتن بعد از جراحی بینی ، باید توسط جراح بینی انجام بشود .

دکتر شروین قوامی – جراح و متخصص گوش و حلق و بینی

عمل جراحی زیبایی بینی – جراحی بینی گوشتی – جراح بینی )

Call Now Button