گرافت گذاری در جراحی بینی

گرافت گذاری در جراحی بینی

گرافت گذاری در جراحی بینی
گرافت گذاری در جراحی بینی در بیشتر موارد به منظور استحکام بیشتر اسکلت استخوانی – غضروفی بینی به کار گرفته می شود …

پاسخ

18 − پنج =