ورزش بعد از جراحی بینی

ورزش بعد از جراحی بینی

ورزش بعد از جراحی بینی

بعد از اینکه فرد تحت جراحی زیبایی بینی قرارگرفت به علت آثاربیهوشی بهتر است ، استراحت کند . استراحت بیشتر به ترمیم زخم های بینی کمک خواهد کر

پاسخ

سه × 4 =