عمل جراحی بینی

عمل جراحی بینی

عمل جراحی بینی در جراحی بینی تغییراتی نظیر : بزرگ و کوچک کردن ، برداشتن قوز، اصلاح انواع بینی های گوشتی و استخوانی ، از بین بردن پلیپ ، تغییر سایز سور

پاسخ

پنج − سه =