عمل-بینی-گوشتی

عمل بینی گوشتی

عمل بینی گوشتی بینی گوشتی به بینی گفته می شود که درغده های سباسه در آن فعال است و دارای ضخامت پوست آن زیاد است. عمل بینی گوشتی به چه صورت انجام …

پاسخ

14 + بیست =