جراح-بینی-گوشتی-2

جراح بینی گوشتی

جراح بینی گوشتی : انتخاب جراح بینی گوشتی از مراحل اولیه جراحی بینی می باشد و از اهمیت بسزایی در نتیجه عمل بینی برخوردار است.

پاسخ

هشت − 8 =