جراحی زیبایی بینی گوشتی

جراحی زیبایی بینی گوشتی

بینی از نظر فرم ظاهری به دو دسته تقسیم می گردد : بینی گوشتی و بزرگ و بینی های استخوانی

جراحی زیبایی بینی گوشتی نسبت به جراحی بینی استخوانی دشوار تر می باشد

پاسخ

2 + پانزده =