جراحی بینی کج

جراحی بینی کج

جراحی بینی کج از نظر علم زیباشناسی ، یک ویژگی مهم برای زیبایی صورت ، متقارن ومتناسب بودن اعضای چهره با یکدیگر است . از آن جایی که بینی در مرکزیت …

پاسخ

9 + 4 =