جراحی بینی در افراد دیابتی

جراحی بینی در افراد دیابتی

جراحی بینی در افراد دیابتی
از موارد مهمی که قبل از انجام جراحی بینی بررسی خواهد شد وضعیت قند خون بیمار می باشد . چنانچه فرد مبتلا به دیابت باشد ، این ..

پاسخ

چهار × 3 =