تزریق کورتن بعد از عمل بینی

تزریق کورتن بعد از عمل بینی

تزریق کورتن بعد از عمل بینی : بعضی مواقع پس از عمل بینی نواحی از بینی دچار ورم و فیبروز بیش از حد نرمال می گردد. تزریق کورتن توسط جراح بینی در این نواحی باعث از بین رفتن سریع ورم و مانع پیشرفت فرایند فیبروز می گردد.

پاسخ

چهار + 12 =