تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی

تزریق کورتن بعد از جراحی بینی
افرادی که جراحی بینی انجام می دهند با توجه به استئوتومی در جراحی بینی و برش های ایجاد شده ، دچار ورم بینی خواهند شد . در بعضی ..

پاسخ

چهار × پنج =