بینی جراحی شده

بینی جراحی شده

بینی جراحی شده : بینی در مرکز صورت قرار دارد و زیبایی بقیه اجزای صورت را تحت شعاع قرار خواهد داد. ممکن است افرادی که عمل بینی جراحی شده انجام داده اند

پاسخ

7 + 10 =