بهترین-جراح-بینی-گوشتی

بهترین جراح بینی گوشتی

بهترین جراح بینی گوشتی : انتخاب جراح بینی یکی از مهم ترین اقدامات برایجراحی بینی می باشد. بینی گوشتی بینی با پوستی ضخیم و استخوان و غضروف ضعیفی می باشد.

پاسخ

4 × سه =